• Địa chỉ :  An Bình – Dĩ An – Bình Dương
 •  Số điện thoại: 08888 34 230
 •  MST: 3703011628
 •  Email: minhluan301290@gmail.com
 •  Website: Namdaiphat.com
 •  Chi nhánh:Khu công nghiệp Tân tạo – TP HCM
  • Khu công nghiệp Vĩnh Lộc – TP HCM
  • Khu chế xuất Linh Xuân – TP HCM
 • khu công nghiệp mỹ phước 3 – Bình Dương
 • Khu công nghiệp Năm Tân Uyên – Bình Dương
 • Khu công nghiệp Visip1 – Bình Dương
 • Khu công nghiệp Hải Sơn – Long An
 • Khu công nghiệp Đức Hòa 3 – Long An
 • Khu công nghiệp Xuyên Á – Long An